อบจ.กรุงเก่า สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอบความสุขวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวปีใหม่ไทย

อ่านข่าว.....

ปลัดเทศบาลเชียงรากน้อย คณะเจ้าหน้าที่ฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานฯ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อ่านข่าว.....

พช.อยุธยา ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

อ่านข่าว.....

ราชภัฏอยุธยา รวมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่ เทิดไท้องค์ภูมิพล

อ่านข่าว.....

พ่อเมืองอยุธยา บวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย น้อมรำลึกวีรกษัตริย์-วีรสตรีผู้กล้า ครบ 469 ปี

อ่านข่าว.....

อยุธยา บรรพชา-อุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านข่าว.....

พุทธศาสนิกชนห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ขอพรถวายสังฆทาน ใหญ่สุดในโลก

อ่านข่าว.....

บริษัท ไออาร์พีซี-บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดท่าราบท่าเรือ

อ่านข่าว.....

นักดนตรีไทยกรุงเก่า หลอมดวงใจบรรเลงดนตรีไทยแสดงความอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน

อ่านข่าว.....

ชาวท่าเรือบวชชีพราหมณ์ถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

อ่านข่าว.....

อบจ.อยุธยา เตรียมจัดงานรำลึกวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านข่าว.....

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบพัดพัฒนา โล่ ย่าม และเกียรติบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

อ่านข่าว.....
หน้าที่ : 123456