อยุธยาพุทธศาสนิกชน ทำบุญห่มผ้าองค์พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล ถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชา

อ่านข่าว.....

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

อ่านข่าว.....

บ้านเรือนทรงไทยสุขมะโน ทอดผ้าป่าสามัคคี วันสงกรานต์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

อ่านข่าว.....

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

อ่านข่าว.....

อบจ.กรุงเก่า สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอบความสุขวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวปีใหม่ไทย

อ่านข่าว.....

ปลัดเทศบาลเชียงรากน้อย คณะเจ้าหน้าที่ฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานฯ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อ่านข่าว.....

พช.อยุธยา ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

อ่านข่าว.....

ราชภัฏอยุธยา รวมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่ เทิดไท้องค์ภูมิพล

อ่านข่าว.....

พ่อเมืองอยุธยา บวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย น้อมรำลึกวีรกษัตริย์-วีรสตรีผู้กล้า ครบ 469 ปี

อ่านข่าว.....

อยุธยา บรรพชา-อุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านข่าว.....

พุทธศาสนิกชนห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ขอพรถวายสังฆทาน ใหญ่สุดในโลก

อ่านข่าว.....

บริษัท ไออาร์พีซี-บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดท่าราบท่าเรือ

อ่านข่าว.....
หน้าที่ : 12345