อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลบางบาล  บูรณาการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ

          เวลา 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดบุญกันนาวาส นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบูรณาการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  ตะแบก อินทนิล พะยูง และหูกระจง  โดยมี นายธวัช  สุวรรณ นายอำเภอบางบาล  นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาอำเภอบางบาล  เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ  วัดบุญกันนาวาส  ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

          นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ให้ผู้คนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่ม เพียงคนละไม้ละมือ ปลูกกันแค่คนละต้นเดียว ก็ถือว่าช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปสู่รุ่นลูกหลานในวันข้างหน้าได้ ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ รวมถึงการเกิดภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์เผชิญหน้ากับอากาศแห้งแล้ง การเสื่อมสภาพของผิวดิน เกิดพายุลมที่รุนแรง ซึ่งการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ถือเป็นการปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ก็จะสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ รวมถึงภาวะโลกร้อนได้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


ดูข่าวทั้งหมด