อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร

แชร์ผ่าน facebook

อบต.ทับน้ำ  นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ หนุนโครงการ “สร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร” เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้า 150,000 ต้น ภายใน 5 ปี สร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตให้เกิดการป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดสาเหตุของการสร้างสภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

      เวลา 10:00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2563  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร” เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้า 150,000 ต้น ภายใน 5 ปี โดยมี ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน  นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชและธนาคารต้นไม้ อบต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการสร้างเมืองสีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ภายใต้การดำเนินการ “สร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร” ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้า จำนวน 1,500 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 100 ต้น รวมทั้งสิ้น 150,000 ต้น ภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ขณะนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ผลิตกล้าไม้และพันธุ์ไม้  พร้อมเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องการปลูกป่าแก่ประชาชน ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้ ได้แก่  พยุง มะค่าโมง ประดู่ป่า สาธร มะเกลือ มะค่าแต้ มะฮอกกานี กัลปพฤกษ์ ไม้แดง ชิงชัน ยางนา ตะแบก รัง สำรอง อินทนิล มะขามเฒ่า ทิ้งถ่อน สมอไทย และเสลา ซึ่งเพียงพอต่อการแจกจ่ายให้ประชาชนในรอบการปลูกปีงบประมาณ 2563

        นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ  กล่าวว่า เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตให้เกิดการป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดสาเหตุของการสร้างสภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้า เป็นเมืองสีเขียวของต้นไม้และเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้า เป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างเมืองสีเขียวต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด