ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

แชร์ผ่าน facebook

ชป.อยุธยา  แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ระบุพบปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

        นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน ประจำปี 2563 ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเป้าให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการทำนาปีในช่วงนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่าควรทำนาปีเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน หรือมีฝนตกสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำน้อยมาก รวม 4 เขื่อนหลัก 1,690 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี หากเปรียบเทียบกับปี 2562 มีเพียง 5,123 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

        ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตำบลโพธิ์แดง ราชคราม ช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และตำบลบางกระสั้น เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำช่วงฤดูฝน และการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด