ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

แชร์ผ่าน facebook

ชป.อยุธยา  แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ระบุพบปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

        นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน ประจำปี 2563 ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเป้าให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการทำนาปีในช่วงนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่าควรทำนาปีเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน หรือมีฝนตกสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำน้อยมาก รวม 4 เขื่อนหลัก 1,690 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี หากเปรียบเทียบกับปี 2562 มีเพียง 5,123 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

        ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตำบลโพธิ์แดง ราชคราม ช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และตำบลบางกระสั้น เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำช่วงฤดูฝน และการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด