บริษัท แคนนอน บูรณาการทุกภาคส่วนของอำเภอบางปะอิน เร่งขุดลอกผักตบชวาในลำคลองบ้านเลน

แชร์ผ่าน facebook

บริษัท แคนนอน  บูรณาการทุกภาคส่วนของอำเภอบางปะอิน เร่งขุดลอกผักตบชวาในลำคลองบ้านเลน

อำเภอบางปะอิน  ร่วมกับ บริษัทแคนนอน  เทศบาลปราสาททอง  ทหาร  ภาครัฐ  เอกชน  ผู้นำชุมชน  ประชาชน  บูรณาการกำจัดผักตบชวา  ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่

        เวลา 10.30 น. วันที่ 25 มีนาคม 60 นายไพรัตน์  เพชรยวน  นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายวันชัย จุฬานพรัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปราสาททอง พร้อมด้วยเครื่องจักร พี่น้องประชาชน ทหาร ท้องถิ่น และพนักงานบริษัท แคนนอน  ไฮ-เทค  (ประเทศไทย)  จำกัด   รวมกว่า 300 คน ได้รวมพลัง เพื่อขุดลอกผักตบชวา  ในลำคลองบ้านเลน อันเป็นลำคลองขนาดใหญ่ อยู่ด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน ซึ่งได้มีการกำจัดผักตบชวา  ขึ้นมาได้ถึง  27,500 ตารางเมตร โดยผักตบชวาส่วนหนึ่ง นำขึ้นมาบดเพื่อทำปุ๋ย และวัสดุปลูกต้นไม้แทนดิน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี  และความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ให้เหมาะสมและสะอาด

       ขณะเดียวกันเป็นการสนับสนุนโยบายของรัฐบาล ในการกำจัดวัชพืชในทางน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวา เพื่อพัฒนาให้น้ำไหวเวียนได้ดีขึ้น  อันจะส่งผลดีต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตร ในบริเวณข้างนิคมอุตสาหกรรม

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2017-04-07 ] คพ.ติวเข้มเครือข่ายประสานงานระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ....


- วันที่[2017-04-04 ] เกษตรกรุงเก่า ถือฤกษ์เบิกชัยหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวบนแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2017-03-30 ] โรงไฟฟ้าอุทัยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) หนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2017-03-25 ] บริษัท แคนนอน บูรณาการทุกภาคส่วนของอำเภอบางปะอิน เร่งขุดลอกผักตบชวาในลำคลองบ้านเลน....


ดูข่าวทั้งหมด