อบจ.กรุงเก่า สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอบความสุขวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวปีใหม่ไทย

แชร์ผ่าน facebook

อบจ.กรุงเก่า  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอบความสุขวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวปีใหม่ไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0”

           เวลา 09.30 วันที่  10  เม.ย. 60  ว่าที่ ร.ต.พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ เสริมสร้างทัศนคติ และเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ ในฐานะปูชนียบุคคลที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความสามารถ ในเชิงกิจกรรม  เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้ครอบครัว โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ (ส.อบจ.) นายวิชญพร  ไชยรัตนะ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ  ข้าราชการ ผู้แทนผู้สูงอายุและครอบครัว  จาก 16 อำเภอ  จำนวน 900 คน  ร่วมในพิธีฯ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  เสริมสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความรักความอบอุ่น จากบรรดาลูกหลานชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มาร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬากลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา

           นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  กล่าวว่า  การจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว “สูงวัย  สูงคุณค่า  ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0” เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ  เสริมสร้างทัศนคติ และเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ ในฐานะปูชนียบุคคลที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความสามารถในเชิงกิจกรรม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้ครอบครัว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนผู้สูงอายุ การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น มอบโล่รางวัลการประกวดเรียงความ “แบบอย่างตามผู้สูงวัย” การแสดงธรรมเทศนา และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม รวมถึงพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว  อื่นๆ เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด