เกษตรอยุธยา เรียกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงไม่ห้ามเกษตรกรปลูกข้าวหอมพวง แต่ไม่เหมาะกับภาคกลาง !!

อ่านข่าว.....

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf)

อ่านข่าว.....

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เสริมองค์ความรู้ “เตาถ่านไบโอชาร์”

อ่านข่าว.....

นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาการสาธิตปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มรายได้

อ่านข่าว.....

ปชส.อยุธยา ยกทัพสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย

อ่านข่าว.....

ทสจ.อยุธยา ระดมกึ๋นประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต้นแบบ

อ่านข่าว.....

ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ

อ่านข่าว.....

กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

อ่านข่าว.....

พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง

อ่านข่าว.....

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร

อ่านข่าว.....

โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ

อ่านข่าว.....

ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก

อ่านข่าว.....
หน้าที่ : 123