อยุธยา ทต.นครหลวง จับมือ อปท.ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท พาโนว่า จัดการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา ทต.นครหลวง  จับมือ อปท.ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท พาโนว่า จัดการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

อยุธยาเมืองกรุงเก่า  เทศบาลตำบลนครหลวง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท พาโนว่า จัดการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย   ขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

         เวลา 10.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาให้สิทธิ์เอกชน ดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย และผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหลวง โดยมี นายอนันต์  ถ้ำทอง  ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง  นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนครหลวง  นายสุเวช   หาญเชาว์วงศ์   ผู้จัดการฝ่ายชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท  พาโนว่า  จำกัด  คณะผู้บริหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  ตัวองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง  ร่วมลงนามบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา ที่ผ่านมา ประสบปัญหามากมายเกี่ยวกับขยะ เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ ปัญหาน้ำเสียจากบ่อขยะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องเรา และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นเมืองมรดกโลก จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะและให้เป็นวาระแห่งชาติในการดำเนินการกำจัดขยะ ได้มอบหมายให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลตำบลนครหลวง แก้ไขปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ในวันนี้  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่เกิดขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม นายกเทศบนตรี  กล่าวว่า  สิ่งที่จะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย คือการส่งเสริมให้อำเภอนครหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง มีระบบการกำจัดขยะโดยใช้ระบบกระบวนการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง รวมถึงสร้างรูปแบบการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Municiple Solid Waste) ในพื้นที่อำเภอนครหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง  อย่างไรก็ตามทั้งนี้จะดำเนินการให้ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด แต่เกิดผลประโยชน์กับชาวอำเภอนครหลวงและใกล้เคียงมากที่สุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-26 ] อยุธยา บริษัท พอต ลิงค์ ร่วมกับท่าเทียบเรือโชคชัย เปิดเวทีระดมกึ๋นรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-11-24 ] อยุธยา บริษัท พอต ลิงค์ ร่วมกับท่าเรือสุวรรณเกลียวทอง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-11-18 ] อยุธยา ทต.นครหลวง จับมือ อปท.ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท พาโนว่า จัดการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย....


- วันที่[2020-11-16 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดวังแดงริมแม่น้ำป่าสัก – เยี่ยมชมโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำท่าเจ้าสนุก....


- วันที่[2020-11-14 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพัฒนาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อทำความสะอาดบริเวณพระตำหนักสิริยาลัย จนถึงแยกวรเซษฐ์....


- วันที่[2020-10-27 ] อยุธยา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ....


- วันที่[2020-10-16 ] อยุธยา สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย หนุน “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ต่อยอดเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน....


- วันที่[2020-10-09 ] พ่อเมืองอยุธยา รุดตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับน้ำริมแม่น้ำน้อย ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจด้านในระดับน้ำยังไม่น่าเป็นห่วง....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


ดูข่าวทั้งหมด