คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

แชร์ผ่าน facebook

คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางปะหันและท้องถิ่น นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ภายใต้โครงการ ”ปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการต่อยอดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

          วันที่ 18 มิ.ย.63  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม แค-น้ำค้าง เกาะแก้วภาวนา วัดเกาะแก้ว ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน และท้องถิ่น นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ภายใต้โครงการ “ปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการต่อยอดช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 หลังจากตั้งโรงทานและจัดตั้งตู้พระทำนำสุข ช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้ว

         ล่าสุด วัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่ ได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน หรือยังไม่ได้กลับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ให้ดำเนินตามวิถีพุทธ วิถีเกษตร ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดนั้นๆ และนำไปปรุงเป็นอาหาร ส่วนที่เหลือจากการปรุงอาหารในครัวเรือนแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายคืนให้กับวัด เพื่อนำไปปะกอบอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากปลูกพืชผักสวนครัวที่วัดเกาะแก้วเจริญงอกงาม จะสามารถนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 100 ครัวเรือน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด