อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา  รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

           เวลา 09.30 น. วันที่  21 ตุลาคม 2562  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่าฯ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชชนนี โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ รต.สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น มูลนิธิ พนักงานเทศบาล พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

           นายภานุ  แย้มศรี  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ได้นำประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้  เก็บกวาด ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคมนี้อีกด้วย

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-26 ] อยุธยา บริษัท พอต ลิงค์ ร่วมกับท่าเทียบเรือโชคชัย เปิดเวทีระดมกึ๋นรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-11-24 ] อยุธยา บริษัท พอต ลิงค์ ร่วมกับท่าเรือสุวรรณเกลียวทอง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-11-18 ] อยุธยา ทต.นครหลวง จับมือ อปท.ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท พาโนว่า จัดการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย....


- วันที่[2020-11-16 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดวังแดงริมแม่น้ำป่าสัก – เยี่ยมชมโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำท่าเจ้าสนุก....


- วันที่[2020-11-14 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพัฒนาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อทำความสะอาดบริเวณพระตำหนักสิริยาลัย จนถึงแยกวรเซษฐ์....


- วันที่[2020-10-27 ] อยุธยา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ....


- วันที่[2020-10-16 ] อยุธยา สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย หนุน “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ต่อยอดเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน....


- วันที่[2020-10-09 ] พ่อเมืองอยุธยา รุดตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับน้ำริมแม่น้ำน้อย ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจด้านในระดับน้ำยังไม่น่าเป็นห่วง....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


ดูข่าวทั้งหมด