อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา  รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

           เวลา 09.30 น. วันที่  21 ตุลาคม 2562  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่าฯ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชชนนี โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ รต.สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น มูลนิธิ พนักงานเทศบาล พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

           นายภานุ  แย้มศรี  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ได้นำประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้  เก็บกวาด ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคมนี้อีกด้วย

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด