โรงไฟฟ้าอุทัยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) หนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าอุทัยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) หนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าอุทัย บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ประจำปี 2560  โดยมีประชาชน  รอบโรงไฟฟ้าอุทัย จำนวน กว่า  200  คน  ร่วมกิจกรรม  ได้แก่ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น กลุ่มสตรี อสม. เยาวชน และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าอุทัยภาคประชาชน และหน่วยงานงานท้องถิ่น เป็นต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

           นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  ผู้บริหารโรงไฟฟ้าอุทัย กล่าวว่า บริษัทกัลฟ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในหลายด้านหลายกิจกรรม และกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และ ประชาชน ทั้งกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างวิสัยทัศน์ และเทคนิควิธีการต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายนอก นักวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น

           นายชัยวุฒิฯ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมลักษณะนี้ เราสนับสนุนให้มีการจัดเป็นประจำทุกปี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่า “การเรียนรู้ องค์ความรู้”  คือ การสร้างปัญญา และเพิ่มศักยภาพของคน ให้มีภาวะผู้นำ ที่มีคุณภาพ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ในโครงการนี้ ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชปรัชญา ศาสตร์พระราชา หลักแนวคิด แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านแนวคิดที่สมดุล ภูมิคุ้มกัน การบริหารจัดการ และการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ใช้อินทรีย์ชีวภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน  เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากมากและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนใน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพัฒนาต่อเนื่องจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของชุมชนต่างๆต่อไปได้เป็นอย่างดี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด