รองพ่อเมืองเปิดมหกรรมเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

แชร์ผ่าน facebook

รองพ่อเมืองเปิดมหกรรมเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ผู้ผลิตนำสินค้าเกษตรกรและอาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง กว่า 40 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        เวลา 15.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 60  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง  โดยมี นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานฯ นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์  พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประมวล  มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนิตยา  หิรัญประดิษฐ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดฯ ชมบูธร้านค้าต่าง ๆ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1  ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ  จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าหมายที่จะประกาศให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองการผลิต การค้า และบริหาร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ด้วยการให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม  มาเป็นการผลิตที่ปลอดภัยไร้สารเคมี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร  ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก

          นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ  โดยเฉพาะประเภทข้าว  พืชผัก  ไม้ผล  สถานการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน  มีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  ปุ๋ยเคมี  เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างกว้างขวาง  เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง  จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน  น้ำ และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  จึงเห็นควรยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  เน้นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกร  เกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตร และวิสาหกิจชุมชน และยังจัดให้มีกิจกรรมพบปะ  เชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  กิจกรรมสาธิตการทำอาหารคลีนฟู๊ดรักสุขภาพ  กิจกรรมบันเทิงกับศิลปินเงาเสียงของนักร้องดัง และสินค้านาที  พร้อมจัดให้มีการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และหลักการโภชนาใส่ใจในสุขภาพ

         ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 40 ร้านค้า จำหน่ายทั้ง ผัก ผลไม้  ขนม  อาหาร และสินค้าแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร  นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  กิจกรรมสาธิตการทำอาหารคลีน  สินค้านาทีทอง  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนFood Collection  ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด