โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรธรรมาภิบาล : โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) กับ โมเดลบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

           โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย "บริษัทธรรมาภิบาล" เปิดโมเดล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรในท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกัน จัดตั้ง "คณะกรรมการสมัชชาการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้า"  ซึ่งมีการเลือกตั้ง  คัดเลือก ผู้แทนภาคจากชุมชน เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อร่วมติดตามตรวจด้านสอบสิ่งแวดล้อม และเพื่อการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน  รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของชุมชน

           คณะกรรมการสมัชชาฯและผู้ตรวจการด้านสิ่งแวดล้อม ฯ  ดังกล่าวนั้น มีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ริเริ่มโครงการก่อนที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ทั้งระหว่างการก่อสร้าง และช่วงการดำเนินการผลิต ถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง  ควบคู่กับการดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายของภาครัฐ ในการกำกับดูแล  เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ฯลฯ  รวมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีการคัดเลือกผู้แทนมาจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  สำหรับบทบาทของสมัชชาฯของโรงไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้แทนในการสื่อสาร การเฝ้าระวัง และการนำปัญหาข้อกังวลใจ รวมทั้งความคิดเห็นต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าในด้านต่างๆ มาเพื่อการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน

           จากการศึกษา โมเดลนี้ เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นับเป็นกลไกที่ดีมากสำหรับ อุตสาหกรรมและชุมชน จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และ ลดปัญหาหรือข้อกังวลใจ ป้องกันความขัดแย้ง เปิดพื้นที่ในการเจรจาพูดคุย สร้างความรู้ความเข้าใจ และ ร่วมกันพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

           ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งประเด็นด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมี “ธรรมาภิบาล” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นกลไกสำคัญในการจัดการที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

           โมเดลนี้จึงน่าสนใจ และ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง  “องค์กรธรรมาภิบาล”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด