เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรอยุธยา  เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเกษตรจังหวัดฯ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เวลา 10.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน  เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านชุ้ง  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้น ได้บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานร่วมกันพัฒนาพื้นฟู ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความรู้ นวัตกรรมใหม่ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมทักษะอาชีพของตนเองได้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


ดูข่าวทั้งหมด