แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน

แชร์ผ่าน facebook

แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน

          นายสายชล วิจิตโสภา วิศวกรโยธา ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการแผน แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารชนต่อม่อสะพานเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นอุปสรรคต่อการจราจรและขนส่งทางน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในช่วงที่มีกระแสน้ำหลาก ซึ่งผู้บังคับเรือต้องใช้ความชำนาญและความพยายามอย่างมากในการควบคุมเรือให้อยู่ในร่องน้ำและไม่ให้ชนตอม่อ

          ดังนั้น แขวงทางหลวงฯ จึงกำหนดติดตั้งอุปกรณ์ 4 จุดใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก ประกอบด้วย สาย 010 สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง สาย 015 สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ สาย 021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล สาย 025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ โดยการติดตั้งดังกล่าวจะสามารถป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบของการกระแทกระหว่างเรือกับตอม่อได้ ประกอบกับ กันชนจะมีสีสะท้อนแสงให้เห็นเด่นชัดขณะเรือวิ่งผ่าน ก็จะสามารถรอดใต้สะพานได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบุ ปัจจุบันแขวงทางหลวงอยุธยาจะมีสะพานที่รับผิดชอบรวม 27 แห่ง เป็นสะพานชุมชน 23 แห่ง และสะพานที่มีการสัญจรทางน้ำ 4 แห่งที่ต้องดำเนินการ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


ดูข่าวทั้งหมด