ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

แชร์ผ่าน facebook

ทสจ.อยุธยา  กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

            เวลา 10.30 น. วันที่ 21 พ.ค. 63  นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯ นายเกษม สุขวารี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศักราช  อัมวงษ์  นายก อบต.เกาะเรียน  คณะผู้บริหาร  อบจ.พระนครศรีอยุธยา  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ  บริเวณวัดช่างทอง  ต.เกาะเรียน  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

         นายนิวัฒน์  ภาตะนันต์   กล่าวว่า  ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ  การใช้พลังงานต่าง ๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรกรรม เพื่อนำมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ประเทศและระดับโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทั้งด้านสุขภาพ  สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่ป่าไม้  แต่จังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้มีนโยบายและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืน

          นายเกษม  สุขวารี  กล่าวว่า  สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม  2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน  อีกทั้งช่วยกันป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 63 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด