เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ให้ประชาชนได้บริโภคในราคาถูก หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

          เวลา 09.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2563  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสังเกตการณ์  โดยมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  สวนมะม่วง และไข่เป็ดไล่ทุ่ง นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับข้าราชการ ที่ทำงานบนศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป  ได้เลือกซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด ณ บริเวณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด- 19 ระบาดทำให้การบริโภคลดลง แหล่งที่เคยรับซื้อประจำก็ได้ลดการสั่งซื้อ เกษตรกรจึงได้นำผลผลิตมาจำหน่ายที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการเลือกซื้อ ลูกค้าควรจะตั้งแถวต่อคิวกันอย่างเป็นระเบียบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด- 19 ส่วนในวันต่อ ๆ ไปทางเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีแผนให้เกษตรกร นำสินค้าไปจำหน่ายในจุดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ประชาชนได้คอยติดตามสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ให้ประชาชนติดตามประกาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

         นายวรชันย์ หลักกรด เกษตร กล่าวว่า  หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบและพยายามหาวิธีป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรทุกพื้นที่ นำสินค้ามาจำหน่ายประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 500 กิโลกรัม มะม่วงพันธ์ต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 800 กิโลกรัม และไข่เป็ดไล่ทุ่งสด จำนวน  2,100 ฟอง ไข่เค็ม 2,000 ฟอง จำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นการช่วยเหลือในส่วนของภาคเกษตร ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้วางแผนการตลาดให้เกษตรกรประสานมายังเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะนำสินค้าใดมาจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ เพื่อวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้พี่น้องประชาชนทั้ง 16 อำเภอรับทราบและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด