เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ให้ประชาชนได้บริโภคในราคาถูก หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

          เวลา 09.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2563  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสังเกตการณ์  โดยมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  สวนมะม่วง และไข่เป็ดไล่ทุ่ง นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับข้าราชการ ที่ทำงานบนศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป  ได้เลือกซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด ณ บริเวณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด- 19 ระบาดทำให้การบริโภคลดลง แหล่งที่เคยรับซื้อประจำก็ได้ลดการสั่งซื้อ เกษตรกรจึงได้นำผลผลิตมาจำหน่ายที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการเลือกซื้อ ลูกค้าควรจะตั้งแถวต่อคิวกันอย่างเป็นระเบียบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด- 19 ส่วนในวันต่อ ๆ ไปทางเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีแผนให้เกษตรกร นำสินค้าไปจำหน่ายในจุดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ประชาชนได้คอยติดตามสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ให้ประชาชนติดตามประกาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

         นายวรชันย์ หลักกรด เกษตร กล่าวว่า  หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบและพยายามหาวิธีป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรทุกพื้นที่ นำสินค้ามาจำหน่ายประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 500 กิโลกรัม มะม่วงพันธ์ต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 800 กิโลกรัม และไข่เป็ดไล่ทุ่งสด จำนวน  2,100 ฟอง ไข่เค็ม 2,000 ฟอง จำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นการช่วยเหลือในส่วนของภาคเกษตร ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้วางแผนการตลาดให้เกษตรกรประสานมายังเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะนำสินค้าใดมาจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ เพื่อวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้พี่น้องประชาชนทั้ง 16 อำเภอรับทราบและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด