จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf)

แชร์ผ่าน facebook

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf)

คณะอาจารย์ นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) กับ เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       โรงไฟฟ้าอุทัย (GUT) ตั้งอยู่บริเวณ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ กิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้า ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 45 ท่าน และจัดบรรยายเรื่องธุรกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงการเป็นโรงไฟฟ้าที่มีธรรมาภิบาลการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน อบต. หน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคมต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคประชาชน คณะกรรมการสมัชชาสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  โรงเรียน โรงพยาบาล อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นต้น

        ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณก่อฤกษ์ ปัญญาประทีป (Operation Manager) และทีมงาน GUT  นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา  เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตได้แสดงความขอบคุณต่อทีมงานที่มอบความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานต่อไปในอนาคต

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


ดูข่าวทั้งหมด