โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เสริมองค์ความรู้ “เตาถ่านไบโอชาร์”

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf)  เสริมองค์ความรู้ “เตาถ่านไบโอชาร์”

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf)  เสริมองค์ความรู้ “เตาถ่านไบโอชาร์” พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรเพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ

       คุณทศพล นวลฝั้น รองผู้จัดการโรงไฟฟ้า และ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใน ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อชุมชน ในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าหนองแซง ครั้งนี้ได้นำความรู้เกี่ยวกับ  “เตาเผาถ่านไบโอชาร์” ที่สามารถนำเศษไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯมาใช้ประโยชน์โดยการเผาเป็น “ถ่านไบโอชาร์” ลดปัญหาเรื่องควัน และกลิ่น ซึ่งเกิดจากการเผาถ่านด้วยวิธีทั่วไปในครัวเรือน ที่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง

      โดยการเรียนรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงโครงการ CSR ของบริษัทกัลฟ์  เพื่อนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชุมชนด้านพลังงานชุมชน นายบุญชู ศรีพุ่ม ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานของชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ ในขณะเดียวกันนี้ได้ต่อยอดกิจกรรม "ตาปิ้งย่างไร้ควัน" เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทำอาหาร โดยการสาธิตย่างเนื้อจระเข้ ที่เพาะพันธุ์และเลี้ยงในชุมชน

         นายสุวัฒน์ ขุนอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ผู้ดูแลโครงการฯ ได้กล่าวว่า โรงไฟฟ้าหนองแซงตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่ทำอาชีพด้านการเกษตร เราได้แบ่งพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนองแซง จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีทั้งการสาธิตทำแปลงทดลองการทำนาอินทรีย์  การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปลูกผักผลไม้ นานาชนิดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การทำน้ำหมักชีวภาพ และอื่นๆอีกหลายประการ ในครั้งนี้ เราได้เสริมองค์ความรู้ด้านการทำเตาเผาถ่าน “ไบโอชาร์ และ “เตาปิ้งย่างไร้ควัน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการลดใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และ สามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจของชุมชนได้ต่อไป  ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าหนองแซง  ซึ่งบริษัทตระหนักว่า โรงไฟฟ้าเป็นสมาชิกหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ ท้องถิ่นแห่งนี้ ต้องให้ความสำคัญและร่วมพัฒนาชุมชนในทุกด้านไปพร้อมๆกัน เป็นธรรมภิบาลของบริษัทฯที่ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องในทุกด้านและได้มีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในท้องถิ่นในหลายโครงการทั้งด้านพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เป้าหมายคือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าหนองแซง เป็นสำคัญ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด