นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาการสาธิตปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มรายได้

แชร์ผ่าน facebook

นักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาการสาธิตปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มรายได้

วังช้างอยุธยา แล เพนียด จับมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ธัญบุรี ปทุมธานี นำนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เกษตรกร  ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้การสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับอาหารช้าง  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

      วันที่ 13 มี.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ฐนียา รังษีสุริยะชัย อาจารย์คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ภัทรมาศ เทียมเงิน อาจารย์ปิติพร มโนคุ้น จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษา  เกษตรกร อ.พระนครศรีอยุธยา  อ.อุทัย  อ.บางปะหัน  ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้การสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับอาหารช้าง  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมด้วย คุณปภพ  ด่ายชัยวิโรจน์  คุณปภาวี  ด่านชัยวิโรจน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ดร.สมพล  รัชตะพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี นายอิทธิพันธ์  ขาวละมัย  (อ.ขาววังช้าง)  ผู้จัดการ วังช้างอยุธยา แล เพนียด บรรยายสรุปให้ความรู้สาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์  นายวัฒนา  มะโนรัตน์  เกษตรอำเภอบางปะหัน ตัวแทน นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำเกษตรกร  3 อำเภอ  ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป  สาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ว่างเปล่าสร้างรายได้ และส่งผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับวังช้างอยุธยานำไปเป็นอาหารช้างต่อไป  ณ  ศูนย์เรียนรู้การปลูกหญ้าเนเปียร์  วังช้างอยุธยา  แล เพนียด  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

         นายวัฒนา  มะโนรัตน์  เกษตรอำเภอบางปะหัน  กล่าวว่า   การจัดอบรมครั้งนี้เกษตรกรจะได้รับความรู้ เทคนิคต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่  การคัดเลือกท่อนพันธุ์ การปลูก และดูแลรักษาแปลง ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการนำไปเป็นอาหารช้าง  รวมทั้งวางแผนการปลูกเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมออีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด