กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร

แชร์ผ่าน facebook

กรมชลประทาน  ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร

เมืองอยุธยา กรมชลประทาน เร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำ  สำหรับเกษตรกรรมย้ำสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

        นายประพิศ  จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน  ลงพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อม สำรวจปักหลักเขต และจัดหาที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำหลาก และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2562  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ  โครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จะเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่แคบที่สุดของลำน้ำเพิ่มขึ้นอีกถึง  1 เท่าตัว  เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที (จากอัตราการไหลเดิมประมาณ 1,200 ลบ.ม./วินาที) เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรม รวม 229,138 ไร่ ทั้งยังแก้ปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ 4– 8 แสนไร่ เพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาอุทกภัยโดยสามารถลดระดับความลึกของน้ำที่ท่วมมีความลึกมากกว่า 1 เมตร  ได้ประมาณ  1.6 ล้านไร่  และจะมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค (ขนาดความจุคลอง  25 ล้าน ลบ.ม. ) ครอบคลุมเพื่อที่  362  หมู่บ้าน  48  ตำบล 3 เทศบาล  ทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเสริมให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาลเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ เพื่อเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และถนนบนคันคลองยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่าง อำเภอบางบาล-อำเภอบางไทรได้อีกด้วย

         นายประพิศ  จันทร์มา   ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฯ  ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน  เพื่อรับฟังความเห็นตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา  และที่สำคัญคือการดำเนินงานจะต้องส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด