กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร

แชร์ผ่าน facebook

กรมชลประทาน  ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร

เมืองอยุธยา กรมชลประทาน เร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำ  สำหรับเกษตรกรรมย้ำสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

        นายประพิศ  จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน  ลงพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อม สำรวจปักหลักเขต และจัดหาที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำหลาก และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2562  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ  โครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จะเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่แคบที่สุดของลำน้ำเพิ่มขึ้นอีกถึง  1 เท่าตัว  เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที (จากอัตราการไหลเดิมประมาณ 1,200 ลบ.ม./วินาที) เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรม รวม 229,138 ไร่ ทั้งยังแก้ปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ 4– 8 แสนไร่ เพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาอุทกภัยโดยสามารถลดระดับความลึกของน้ำที่ท่วมมีความลึกมากกว่า 1 เมตร  ได้ประมาณ  1.6 ล้านไร่  และจะมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค (ขนาดความจุคลอง  25 ล้าน ลบ.ม. ) ครอบคลุมเพื่อที่  362  หมู่บ้าน  48  ตำบล 3 เทศบาล  ทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเสริมให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาลเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ เพื่อเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และถนนบนคันคลองยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่าง อำเภอบางบาล-อำเภอบางไทรได้อีกด้วย

         นายประพิศ  จันทร์มา   ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฯ  ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน  เพื่อรับฟังความเห็นตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา  และที่สำคัญคือการดำเนินงานจะต้องส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-22 ] ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ....


- วันที่[2018-07-02 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


ดูข่าวทั้งหมด