โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน  บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าหนองแซง แหล่งเรียนรู้ ทดลอง และนำร่องการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ หมักเป็นปุ๋ย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในแนวทางประชารัฐ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา  เพื่อรักษา “แม่น้ำ คูคลอง ในชุมชน ปลอดผักตบชวา”

          โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์  คุณมาโนทย์ พงษ์พาลี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง และ หน่วยทหารรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อย ประจำอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี และผู้นำชุมชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหนองแซงและศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนาสาธิต และพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหนองแซง

         พร้อมกันนี้คณะหน่วยงานราชการ ได้หารือแนวทาง ขอให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ของโรงไฟฟ้าหนองแซง เป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง และนำร่องการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ โดยการหมักเป็นปุ๋ย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในแนวทางประชารัฐ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เป้าหมายเพื่อรักษา “แม่น้ำ คูคลอง ในชุมชน ปลอดผักตบชวา”  ตามนโยบายของ คสช. ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการนำปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาที่มีมาก ขยายเร็ว เป็นปัญหาต่อแม่น้ำ คูคลอง สัตว์น้ำ และการระบายการไหลของน้ำได้ และจะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นวัสดุทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือระหว่างหน่วยงาน และการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในการจัดทำโครงการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด