โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน  บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าหนองแซง แหล่งเรียนรู้ ทดลอง และนำร่องการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ หมักเป็นปุ๋ย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในแนวทางประชารัฐ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา  เพื่อรักษา “แม่น้ำ คูคลอง ในชุมชน ปลอดผักตบชวา”

          โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์  คุณมาโนทย์ พงษ์พาลี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง และ หน่วยทหารรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อย ประจำอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี และผู้นำชุมชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหนองแซงและศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนาสาธิต และพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหนองแซง

         พร้อมกันนี้คณะหน่วยงานราชการ ได้หารือแนวทาง ขอให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ของโรงไฟฟ้าหนองแซง เป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง และนำร่องการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ โดยการหมักเป็นปุ๋ย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในแนวทางประชารัฐ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เป้าหมายเพื่อรักษา “แม่น้ำ คูคลอง ในชุมชน ปลอดผักตบชวา”  ตามนโยบายของ คสช. ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการนำปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาที่มีมาก ขยายเร็ว เป็นปัญหาต่อแม่น้ำ คูคลอง สัตว์น้ำ และการระบายการไหลของน้ำได้ และจะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นวัสดุทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือระหว่างหน่วยงาน และการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในการจัดทำโครงการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-22 ] ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ....


- วันที่[2018-07-02 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


ดูข่าวทั้งหมด