โรงไฟฟ้ากัลฟ์ (Gulf) พัฒนาชาวนา “เดินตามรอยพ่อหลวง ” พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ (Gulf) พัฒนาชาวนา “เดินตามรอยพ่อหลวง ” พัฒนาเกษตรอินทรีย์  ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

           โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์  โรงไฟฟ้าอุทัย และ โรงไฟฟ้าหนองแซง ได้ส่งเสริมการพัฒนาชาวนา ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี  เริ่มตั้งแต่หลังน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554  เพื่อเป็นการฟื้นฟูผืนดิน และ เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น  ในการลดต้นทุน และ ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวมาปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้มากขึ้น โดย เชิญปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากรที่มีประสบการณ์ มาร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน  และการสร้างแปลงนาสาธิต ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่  เป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เดินตามรอยพ่อหลวง  ตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  สร้างชาวนา ต้นแบบ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ ได้ประสบผลสำเร็จ

           กรณี ตัวอย่าง ของชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  ได้แก่ ผู้ใหญ่ขวัญเรือน บุญญิกา  ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้นำความรู้มาใช้ และปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว จากเดิม แบ่งที่ดินมาเริ่มทดลองปลูกข้าวพันธุ์ “ไรซ์เบอรี่” จนประสบผลสำเร็จ มีผลผลิตแปรรูปเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ  “ ข้าวขวัญเรือน “ ซึ่งสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มได้หลายเท่าตัว จากเดิมขายข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวเปลือกกิโลกรัมละ สิบกว่าบาท  หรือ ขายข้าวสาร สีแล้ว กิโลกรัมละ 30 กว่าบาท  แต่ข้าวไรซ์เบอรี่ ขายได้ถึง กิโลกรัม ละ 80- 100 บาท เลยทีเดียว นับเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าในการทำนาได้มากยิ่งขึ้น   สิ่งสำคัญ มากกว่านั้น คือ กระบวนการผลิต ที่ สามารถ ผลิตน้ำจุลินทรีย์  ปุ๋ย สมุนไพรไล่แมลง ได้เอง ลดต้นทุนไปกว่าครึ่ง กว่าการทำนาแบบพึ่งพาสารเคมี  นอกจากนั้น ยังพบว่า ดินมีการฟื้นฟู ดินนุ่ม ร่วนซุย มีธาตุอาหาร สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญ คือ เป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง นั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในอนาคต

           คุณชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์  กล่าวว่า บริษัทกัลฟ์ เรา ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ฯ นอกจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของชาติตามนโยบายรัฐบาล แล้ว การร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นภารกิจสำคัญ ที่บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน   เพราะเราตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน ท้องถิ่น ที่นี่  ต้องเป็นสมาชิกชุมชนที่ดี และ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนในทุกด้าน ตามหลักการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  กรณีการส่งเสริมชาวนา ดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถทำผลผลิตออกมาได้เป็นผลสำเร็จ และจะเป็นต้นแบบที่หลายๆคนในชุมชน จะได้มีการเรียนรู้และขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป  โดยเราจะส่งเสริม องค์ความรู้ พัฒนาผู้นำ สร้างเกษตรกรต้นแบบ ต่อไป เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาข้าวตกต่ำ เราได้ประสานตลาดขายข้าว เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับชุมชนด้วยอีกช่องทางหนึ่งด้วย  เป็นต้น  ตอนนี้ ผู้ใหญ่ ขวัญเรือน ได้ผลิตข้าว  “ไรซ์เบอรี่” ออกมาจำหน่ายแล้ว เป็นข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมี และ เป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ พันธุ์ไรซ์เบอรี่ เราหวังว่า องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงจากจุดเล็กๆ จะขยายผลได้ต่อไปได้ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ “ ตามแนวทางพระราชดำรัส ของ พ่อหลวง ของเรา “เดินตามรอยพ่อหลวง”    ใครสนใจ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ (เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ) สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ ครับ ที โทร 0813724235 ขอบคุณครับ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด