พ่อเมืองอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

แชร์ผ่าน facebook

พ่อเมืองอยุธยา  หลอมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

เมืองอยุธยา ประชาชนทุกหมู่เหล่า หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 417 ปี ย้อนอดีตแห่งการเป็นเมืองหลวงของไทย

       วันที่ 3 เม.ย.62 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอดีตบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมถึงเป็นการรวมพลังมวลชนนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า  ณ  บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

       เวลา 06.39 น. นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย  พ.ญ.สุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฯ ต่อมาเวลา 07.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทอง  และพิธีชุมนุมเทวดา ดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตราธิราชดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 33 พระองค์  ณ   บริเวณอุทยานมหาปราสาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

      ขณะเดียวกัน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ่อเมืองอยุธยา เป็นประธานในพิธี นำทุกภาคส่วน นายนิวัฒน์  ภาตะนันต์  รองพ่อเมืองอยุธยา  นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานนท์ รองพ่อเมืองอยุธยา ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา  ว่าที่ ร.ต.สมทรง  สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครฯ อัยการ  ข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ ประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พร้อมทำบุญถวายสังฆทานปิ่นโต อาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์-สามเณร  จำนวน 417 รูป  ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เทิดพระเกียรติ และระลึกถึงอดีตขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีมาช้านานถึง 417 ปี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


ดูข่าวทั้งหมด