มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา  ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ต้อนรับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ จากจังหวัดสตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จำนวน 320 คน อย่างอบอุ่น โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

         เวลา 09.00 น.  วันที่ 5 พ.ย. 60  นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานเปิดเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 32  กล่าวต้อนรับเยาวชน แขกผู้มีเกียรติ  นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประธานในพิธีฯ นายดำรง พุฒตาล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นายมาโนช พุฒตาล  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมดำเนินการเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ “สานใจไทยสู่ใจใต้” โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา  ดร.เกษม บำรุงเวช  อธิการบดีฯ คณาจารย์  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยาวชน  เข้าร่วมฯ กว่า 400 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

         ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีฯ  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32 ที่มีโอกาสต้อนรับเยาวชนและครูพี่เลี้ยงจากดินแดนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิม มีแหล่งเรียนรู้และมีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่เยาวชน  ที่ต้องการแลกเปลี่ยนรู้มาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจ ของชาติไทยในอดีต โดยจัดให้เยาวชนทัศนศึกษาในแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ อาทิ การทำโรตีสายไหม การสานปลาตะเพียน และการทำพัดสานบ้านแพรก  กิจกรรมทั้งหมดมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาสังคมจนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกับสนับสนุนให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

           นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32  กล่าวว่า โครงการจัดขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้การอยู่สันติสุขของชาวไทยมุสลิมในพระนครศรีอยุธยา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสังคมท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ดังนั้น เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและร่วมกันสานสัมพันธ์ความสามัคคีส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด