มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา  ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ต้อนรับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ จากจังหวัดสตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จำนวน 320 คน อย่างอบอุ่น โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

         เวลา 09.00 น.  วันที่ 5 พ.ย. 60  นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานเปิดเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 32  กล่าวต้อนรับเยาวชน แขกผู้มีเกียรติ  นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประธานในพิธีฯ นายดำรง พุฒตาล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นายมาโนช พุฒตาล  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมดำเนินการเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ “สานใจไทยสู่ใจใต้” โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา  ดร.เกษม บำรุงเวช  อธิการบดีฯ คณาจารย์  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยาวชน  เข้าร่วมฯ กว่า 400 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

         ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีฯ  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32 ที่มีโอกาสต้อนรับเยาวชนและครูพี่เลี้ยงจากดินแดนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิม มีแหล่งเรียนรู้และมีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่เยาวชน  ที่ต้องการแลกเปลี่ยนรู้มาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจ ของชาติไทยในอดีต โดยจัดให้เยาวชนทัศนศึกษาในแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ อาทิ การทำโรตีสายไหม การสานปลาตะเพียน และการทำพัดสานบ้านแพรก  กิจกรรมทั้งหมดมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาสังคมจนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกับสนับสนุนให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

           นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32  กล่าวว่า โครงการจัดขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้การอยู่สันติสุขของชาวไทยมุสลิมในพระนครศรีอยุธยา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสังคมท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ดังนั้น เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและร่วมกันสานสัมพันธ์ความสามัคคีส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด