ม.ราชภัฏอยุธยา ยกย่องเชิดชูเกียรติพระราชเมธากรกวี ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แชร์ผ่าน facebook

ม.ราชภัฏอยุธยา  ยกย่องเชิดชูเกียรติพระราชเมธากรกวี  ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ยกย่องเชิดชูเกียรติ พระราชเมธากรกวี (โสภณ  ปญญาโสภโณ)  เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

           เวลา 10.00 น. วันที่ 26 ส.ค. 59  พระเดชพระคุณ  พระพรหมเมธี  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค  4-5-6-7 (ธรรมยุต)  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพฯ ประธานฝ่ายสงฆ์  นายอภิชาต  จีระวุฒิ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดร.เกษม  บำรุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้บริหาร  คณาจารย์  จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ครุยวิทยฐานะ  พระราชเมธากรกวี (โสภณ  ปญญาโสภโณ)  เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

             ดร.เกษม  บำรุงเวช  อธิการบดีฯ  กล่าวว่า   พระราชเมธากรกวี (โสภณ  ปญญาโสภโณ)  เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์  ทำหน้าที่ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการพัฒนา  ทั้งด้านศาสนาอันเป็นรากฐานของการศึกษา และการพัฒนาชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งในด้านงานปกครองสงฆ์  โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) ทำหน้าที่ปกครองสงฆ์ในเขตจังหวัด ตามกฎมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญริเริ่มโครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เยาวชนได้ประพฤติอยู่ในคุณธรรม  ศีลธรรม และจารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม  โดยมอบรางวัลให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้งงานทางด้านสาธารณสุขและอนามัย ได้รับมอบให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงได้ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัญฑิตกิตติมศักดิ์  ครุยประดับวิทยฐานะ  ถวายพัดรอง และใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่อประกาศสดุดีเกียรติคุณปรากฏสืบไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด