อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลปราสาททอง บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของพนักงานกับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม

            วันที่ 29 ส.ค. 63  นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์  นายอำเภอบางปะอิน  เป็นประธานในการเปิดโครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5 โดยมีนางสาวหทัยรัตน์  ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย  นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรี  พร้อมคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลปราสาททอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานจิตอาสาฯ  ให้การต้อนรับ ณ  คลองชุมชนท้องคุ้ง หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

         นางสาวหทัยรัตน์  ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย  กล่าวว่า แคนนอนดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับสังคม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของพนักงานกับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ผักตบชวา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา ลำคลองตื้นเขิน แหล่งน้ำเน่าเสีย และระบบนิเวศถูกทำลาย จากปัญหานี้ บริษัทฯได้มีการดำเนินการ ในการจัดการผักตบชวาร่วมกับท้องถิ่น และ การจัดทำ MOU พัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลปราสาททองในการนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ และก๊าซชีวภาพให้กับชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง

            บริษัทฯ จึงจัดโครงการ  “แคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5” โดยเราจะร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาในคลอง และนำผักตบชวาไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี ให้ชุมชนหันมาทำการเกษตรอินทรีย์  ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอำเภอบางปะอิน  เทศบาลตำบลปราสาททอง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ และ พนักงานแคนนอนจิตอาสา ประมาณ 70 คน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด