ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์

แชร์ผ่าน facebook

ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วน  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวหว่านข้าวพันธุ์อยุธยา 1 บนแปลงนาส่วนพระองค์

          นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวหว่านข้าวพันธุ์อยุธยา 1 บนแปลงนาส่วนพระองค์  กว่า 7 ไร่  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี 2554 และในโอกาสนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินแปลงนาส่วนพระองค์เป็นประจำทุกปี อีกทั้งพัฒนาเป็นแปลงนาสาธิตให้กับเกษตรกร ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ซึ่งมีนายทวี พันธุ์เสือ เกษตรกร  ตำบลวัดตูม เป็นผู้ดูแล และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะนำทูลเกล้าถวายพันธุ์ข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย  ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

          สำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวแปลงนาสาธิตในพื้นที่ส่วนพระองค์  มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแปลงนาสาธิต แปลงนาตัวอย่าง  และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจน กระตุ้นให้เกษตรกรมีทักษะการเรียนรู้ ลดต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงนาของตนเองได้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด