อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9  เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเกษตรจังหวัดอยุธยา จัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี

          เวลา 11.00 น. วันที่  25 พฤษภาคม 2563  นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์ เป็นปฐมฤกษ์ พร้อมด้วย นางพิศมัย  เลิศอิทธิบาท  ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายบดินทร์  เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสุรสีห์ เรือนทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานผลการดำเนินงานแปลงนาส่วนพระองค์ หลังจากนั้น ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่มมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ เรายืนอยู่ที่แปลงนาพระราชทาน มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ เป็นที่ดินที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมใจกันซื้อแล้วนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้นในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี สำหรับปีนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 จึงจัดพิธีแบบจำกัดประชาชนที่เข้าร่วมพิธี แต่ก็ยังคงสาระสำคัญก็คืองานเกษตร การส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำนาได้มีการทำนาด้วยวิธีการที่ลดต้นทุนในการผลิต มีการฟื้นฟูบำรุงดินที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมดินไว้สำหรับการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในขณะนั้นว่า อยากให้คนอยุธยาได้รักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ก็คือ พันธุ์อยุธยา1 ก็จะทำการปลูกในแปลงนาแห่งนี้

          โดยตั้งใจว่าปลูกในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อจะไปเกี่ยววันที่ 5 ธันวาคม ดังคำที่ว่า “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นการรักษาและส่งเสริมวิธีการทำการเกษตรที่ถูกต้อง ต้องมีการฟื้นฟูบำรุงดิน การส่งเสริมวิธีหนึ่งก็คือ การปลูกพืชบำรุงดิน ก็คือ ปอเทือง การปลูกบำรุงดินให้สมบูรณ์เตรียมไว้สำหรับการปลูกพันธุ์ที่ต้องการรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชาวอยุธยา อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งใจทำเพื่อทูลเกล้าทูกกระหม่อม และรักษาแนวทางการทำการเกษตรที่ถูกต้องต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


ดูข่าวทั้งหมด