ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

แชร์ผ่าน facebook

ชป.อยุธยา  แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ระบุพบปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

        นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน ประจำปี 2563 ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเป้าให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการทำนาปีในช่วงนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่าควรทำนาปีเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน หรือมีฝนตกสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำน้อยมาก รวม 4 เขื่อนหลัก 1,690 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี หากเปรียบเทียบกับปี 2562 มีเพียง 5,123 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

        ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตำบลโพธิ์แดง ราชคราม ช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และตำบลบางกระสั้น เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำช่วงฤดูฝน และการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด