อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา  อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้

อยุธยาเมืองกรุงเก่า อำเภอบ้านแพรก นำร่องหนุนวันปลูกไผ่บ้านแพรก เพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ

          เวลา 14:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” นำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ  โดยมี นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดฯ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก  กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ร่วมในพิธีฯ ณ สวนสาธารณะหนองอ้อ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า กิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของไผ่ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน รวมทั้งเป็นการนำพันธุ์ไผ่สีสุก ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีเนื้อไม้ละเอียดเหนียวทนทานได้ดี มีความคงทนและสวยงาม นำมาปลูกนำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ต้องหาซื้อไผ่จากภายนอก

          ที่สำคัญเป็นการสืบสานแนวดำริของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวที่เดินทางมามอบกรอบการปฏิบัติราชการให้กับทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านแพรก และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พัดสานซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพรก ได้มีดำริกับนายอำเภอบ้านแพรก กลุ่มอาชีพพัดสานไว้ว่าควรมีการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังได้มอบพันธุ์ไผ่สีสุกให้กับผู้แทนของแต่ละตำบล เพื่อนำไปปลูกนำร่อง อีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด