อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา  อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้

อยุธยาเมืองกรุงเก่า อำเภอบ้านแพรก นำร่องหนุนวันปลูกไผ่บ้านแพรก เพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ

          เวลา 14:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” นำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ  โดยมี นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดฯ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก  กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ร่วมในพิธีฯ ณ สวนสาธารณะหนองอ้อ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า กิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของไผ่ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน รวมทั้งเป็นการนำพันธุ์ไผ่สีสุก ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีเนื้อไม้ละเอียดเหนียวทนทานได้ดี มีความคงทนและสวยงาม นำมาปลูกนำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ต้องหาซื้อไผ่จากภายนอก

          ที่สำคัญเป็นการสืบสานแนวดำริของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวที่เดินทางมามอบกรอบการปฏิบัติราชการให้กับทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านแพรก และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พัดสานซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพรก ได้มีดำริกับนายอำเภอบ้านแพรก กลุ่มอาชีพพัดสานไว้ว่าควรมีการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังได้มอบพันธุ์ไผ่สีสุกให้กับผู้แทนของแต่ละตำบล เพื่อนำไปปลูกนำร่อง อีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด