อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา  อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้

อยุธยาเมืองกรุงเก่า อำเภอบ้านแพรก นำร่องหนุนวันปลูกไผ่บ้านแพรก เพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ

          เวลา 14:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” นำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ  โดยมี นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดฯ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก  กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ร่วมในพิธีฯ ณ สวนสาธารณะหนองอ้อ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า กิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของไผ่ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน รวมทั้งเป็นการนำพันธุ์ไผ่สีสุก ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีเนื้อไม้ละเอียดเหนียวทนทานได้ดี มีความคงทนและสวยงาม นำมาปลูกนำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ต้องหาซื้อไผ่จากภายนอก

          ที่สำคัญเป็นการสืบสานแนวดำริของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวที่เดินทางมามอบกรอบการปฏิบัติราชการให้กับทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านแพรก และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พัดสานซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพรก ได้มีดำริกับนายอำเภอบ้านแพรก กลุ่มอาชีพพัดสานไว้ว่าควรมีการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังได้มอบพันธุ์ไผ่สีสุกให้กับผู้แทนของแต่ละตำบล เพื่อนำไปปลูกนำร่อง อีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด