ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

แชร์ผ่าน facebook

ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่  12 ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

     เวลา 10.30 น. วันที่ 14 มกราคม  2563  นายเนรมิตร เทพนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12  พร้อมคณะเป็นประธานในการลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนางสาวอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่  พร้อมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอผักไห่และใกล้เคียง  มาร่วมรับฟังข้อมูลในครั้งนี้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  ตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายเนรมิต เทพนอก  กล่าวว่า  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 46,070 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,253 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณน้ำใช้การได้  เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา  (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน 10,806 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ  รวมกันมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน  4,110 ล้าน ลบ.ม.

       ซึ่งยังถือว่าสถานการณ์น้ำในอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย จึงต้องบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสม ซึ่งจะใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก ดังนั้นจึงขอให้ความร่วมมือ ไม่ทำนาปรัง ในช่วงฤดูแล้ว เนื่องจากน้ำต้นทุนมีน้อย และมีความจำเป็นจะต้องส่งน้ำเข้าระบบเพื่อรักษาระบบนิเวศน์  ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น  ได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตร เพื่อให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่แนะนำการปลูกพืชน้ำน้อย เพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งก่อน  นอกจากนี้กรมชลประทานจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด