ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

แชร์ผ่าน facebook

ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่  12 ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

     เวลา 10.30 น. วันที่ 14 มกราคม  2563  นายเนรมิตร เทพนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12  พร้อมคณะเป็นประธานในการลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนางสาวอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่  พร้อมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอผักไห่และใกล้เคียง  มาร่วมรับฟังข้อมูลในครั้งนี้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  ตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายเนรมิต เทพนอก  กล่าวว่า  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 46,070 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,253 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณน้ำใช้การได้  เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา  (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน 10,806 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ  รวมกันมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน  4,110 ล้าน ลบ.ม.

       ซึ่งยังถือว่าสถานการณ์น้ำในอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย จึงต้องบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสม ซึ่งจะใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก ดังนั้นจึงขอให้ความร่วมมือ ไม่ทำนาปรัง ในช่วงฤดูแล้ว เนื่องจากน้ำต้นทุนมีน้อย และมีความจำเป็นจะต้องส่งน้ำเข้าระบบเพื่อรักษาระบบนิเวศน์  ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น  ได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตร เพื่อให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่แนะนำการปลูกพืชน้ำน้อย เพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งก่อน  นอกจากนี้กรมชลประทานจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด