เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรจังหวัดอยุธยา  บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรอย่างครบวงจร ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

      เวลา 10.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 โดยมี นายวุฒิพงศ์  กะสินัง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ  นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดฯ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย นายวิทยา  คงเวหน นายก อบต.บ้านช้าง ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เกษตรกร  ยุวชนเกษตร ร่วมโครงการฯ กว่า 300 คน   ณ  อาคารเอนกประสงค์  หมู่  2 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นการออกหน่วยบริการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อบริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรอย่างครบวงจร  จึงเป็นโอกาสอันดี ที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆ ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีวิชาการเกษตรแผนใหม่ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และเหมาะสม ที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานต่างๆ  ได้นำมาให้บริการแก่เกษตรกร และหวังว่าเกษตรกรที่มาจะได้รับความรู้ รับคำปรึกษาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปปฏิบัติปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป

        นายวรชันย์  หลักกรด  กล่าว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภออุทัย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด