พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

แชร์ผ่าน facebook

พ่อเมืองอยุธยา  นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

          เวลา 09.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา  ทางหลวงหมายเลข 9 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณวัดกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี

          สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้  ทางจังหวัดฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา  ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกในน้ำมาใช้ในการกำจัดผักตบชวา จำนวน 2 ลำ ซึ่งสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณวันละ 50 ตัน พร้อมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน มาบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 250 คน โดยจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว เก็บนำมาหมักทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในการเกษตรอีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด