อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จับมือกับท้องถิ่นจังหวัดฯ  สาธารณสุขจังหวัดฯ  รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ปรับภูมิทัศน์  ทำความสะอาด ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้  ต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว

           เวลา 07.30 น. วันที่ 6  พฤศจิกายน  2562  นายภานุ   แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. รวมพลังทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ โดยมี นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาวอินทิรา  เจียระสุพัฒน์  ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอนครหลวง  นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา  นายไพรัตน์  เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน นายจักรี  บุญธรรม  นายก อบต.บ่อโพง  นายอดิศักดิ์  บุญรอด  นายก อบต.หันตรา  หัวหน้าส่วนราชการ  จิตอาสา   จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาด ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้  บริเวณริมถนนสายเอเชีย  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายภานุ  แย้มศรี  กล่าวว่า  จิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ  โดย ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระราโชบาย ในการนำจิตอาสา ออกบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทุกสถานที่ ทุกอำเภอ เพื่อต้อนรับผู้ที่จะเดินทางมาเยือนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะถนนสายเอเชีย และถนนพหลโยธิน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเน้นย้ำว่าทุกคน คือ จิตอาสา สามารถทำความดีได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะสวยงามพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด