กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ

แชร์ผ่าน facebook

กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ

กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา  ทุ่งป่าโมกและทุ่งผักไห่

         เวลา 10.00 น. วันที่ 30 ก.ย.62   นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวรายงานฯ นายจำนง  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมในพิธีฯ  ณ  ประตูระบายน้ำลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำมีการเพาะปลูกเร็วขึ้นและใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเลี้ยงปลา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ด้วยความร่วมมือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้ง 7 ทุ่ง ประกอบด้วย ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบางบาล ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบ้านแพน ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งบางกุ้ง จึงทำให้เกิดผลกระทบน้อยลง เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทันต่อการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับ ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาของการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง

        นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากตอนบนยังมีปริมาณมาก ดังนั้น การปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่งจึงสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด