กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ

แชร์ผ่าน facebook

กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ

กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา  ทุ่งป่าโมกและทุ่งผักไห่

         เวลา 10.00 น. วันที่ 30 ก.ย.62   นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวรายงานฯ นายจำนง  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมในพิธีฯ  ณ  ประตูระบายน้ำลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำมีการเพาะปลูกเร็วขึ้นและใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเลี้ยงปลา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ด้วยความร่วมมือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้ง 7 ทุ่ง ประกอบด้วย ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบางบาล ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบ้านแพน ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งบางกุ้ง จึงทำให้เกิดผลกระทบน้อยลง เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทันต่อการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับ ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาของการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง

        นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากตอนบนยังมีปริมาณมาก ดังนั้น การปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่งจึงสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด