ทส.อยุธยา รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แชร์ผ่าน facebook

ทส.อยุธยา รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ให้เขียวขจีครอบคลุมทุกพื้นที่

      เวลา 09.30 น. วันที่ 24  มิ.ย. 62 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ  บริเวณวัดกระโจมทอง  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  กล่าวว่า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ที่ไม่มีป่าไม้  ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 10 จังหวัด  ที่ไม่มีสภาพเป็นป่าสงวนหรือป่าไม้ และในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ  ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  โดยได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงและต้นยางนา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีความสำคัญของประเทศ รวมทั้งสิ้น 199 ต้น

      นายพฤกษ์  โสโน  กล่าวว่า  ขณะนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ได้เชิญชวนชาวบ้าน  จิตอาสา  บูรณาการสร้างผืนป่าให้เขียวขจี และพร้อมใจปลูกต้นไม้กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด หากประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  มีความต้องการกล้าไม้  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ  ซึ่งจะทำหน้าที่เพาะกล้าไม้รองรับไว้บริการ  เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด