ปชส.อยุธยา ยกทัพสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย

แชร์ผ่าน facebook

ปชส.อยุธยา  ยกทัพสื่อมวลชน  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสื่อมวลชนทุกแขนง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย  รัฐบาลให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หลังพบสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 400 หลังคาเรือน

           เวลา 09.30 น. วันที่  26 ก.พ.62  นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  นายเฉลิมชัย  สระบัว  นายอำเภอบ้านแพรก   นางศิริพร  กฤชสินชัย  รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ  และสื่อมวลชนทุกแขนง  ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงหนองหวาย  ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้เกือบ 400 ครัวเรือน  โดยมี นายอารักษ์  ลือสาคร  นายก อบต.คลองน้อย  นายเดโช  คล้ายมี  กำนันตำบลคลองน้อย  ให้การต้อนรับ  ณ  บริเวณประตูน้ำโครงการแก้มลิงหนองหวาย  ต.คลองน้อย  อ.บ้านแพรก  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายพฤทธิพงศ์   ทัศน์อัญชุลีกุล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  โครงการแก้มลิงหนองหวาย  เป็นโครงการตามพระราชดำริ เมื่อปี 2534 ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้กับตำบลคลองน้อยและตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากนั้นในปี 2535 ได้ดำเนินการด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท  จากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  โดยโครงการแก้มลิงหนองหวายจะมีความยาว  7  กิโลเมตร เก็บกับน้ำได้  1,900,000  ลูกบาศก์เมตร(พื้นที่กว่า 90 ไร่) พร้อมมีการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้งได้ถึง 2,000 ไร่  โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำประปาหมู่บ้าน การอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน  347 ครัวเรือน 1,230 คน รวมทั้ง ใช้เป็นเส้นทางผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรีได้อีกด้วย  อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจะบูรณาการกับเกษตรกรและชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           ด้านนายเฉลิมชัย  สระบัว  นายอำเภอบ้านแพรก  กล่าวว่า  การดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในอำเภอบ้านแพรก และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมเน้นย้ำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำดูแลความสมบูรณ์ของหนองน้ำ จึงหารือกับชลประทานเรื่องของการพังทลายหรือการสไลด์ของคันคลอง และการกำจัดวัชพืชควบคู่กันไป  ทั้งนี้ทางอำเภอจะเตรียมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์  นอกเหนือจากการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำอุปโภคบริโภค  ซึ่งได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด