ทสจ.อยุธยา ระดมกึ๋นประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต้นแบบ

แชร์ผ่าน facebook

ทสจ.อยุธยา ระดมกึ๋นประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต้นแบบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมทุกมิติ

    เวลา 09.00 น. วันที่ 20 ก.พ.62 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1 ประเด็นหัวข้อ  “เราจะร่วมกันจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร”  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กว่า 200 คนเข้าร่วม  ณ  โรงแรมวรบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา

      นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ SEA” ซึ่งมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบในการประเมิน เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำคัญ  รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางการคมนาคมที่หลากหลาย  มีการใช้ที่ดินทั้งภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเป็นต้นแบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

      ด้านนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่บนฐานของศักยภาพ และความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแผนงานในการใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐ โดยเฉพาะลดความเสี่ยง  ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการลงทุน ที่สำคัญสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

      ซึ่งกำหนดจัดประชุมองค์รวมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 10 ครั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย  การประชุมสัมมนา  2 ครั้ง ประชุมกลุ่มย่อย  8 ครั้ง  แบ่งเป็น 2 ช่วง  ครั้งที่ 1-4 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 ช่วงที่2 เดือนเมษายน ใน 4  อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบาล  เสนา  นครหลวง และอุทัย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด