ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ

แชร์ผ่าน facebook

ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณ “เน็ตประชารัฐ”

เมืองกรุงเก่า “ดีอี” ลุยตรวจสอบระบบสัญญาณ “เน็ตประชารัฐ” ย้ำ โครงข่ายเน็ตประชารัฐมีคุณภาพประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพื้นที่

           น.อ.สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โครงการ “เน็ตประชารัฐ” เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญในการพัฒนาประชาชน ให้มีศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสังคมการเร่งขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้นโยบายเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ฟรี Wi-Fi ส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลาง หรือจุดรวมตัวกันของหมู่บ้านในการให้บริการ อาทิ ศาลาประชาคม หรือ สถานที่สาธารณะที่เป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

           น.อ. สมศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายครบทั้ง 24,700 หมู่บ้านแล้วพร้อมทั้งจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุด ซึ่งในการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายพร้อมการให้บริการ Wi-Fi เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน  โดยมีบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบสัญญาณด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการ โดยจะดำเนินการตรวจสอบทุก 24,700 หมู่บ้าน เน็ตประชารัฐทั่วประเทศ และสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 396 หมู่บ้าน

           “โครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาล จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปิดช่องทางการค้าขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป” น.อ. สมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

           ด้านนายศุภชัย  ปรีชาธีรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัท FICT Group ในฐานะผู้ตรวจสอบติดตาม ประเมินทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อะไหล่สำรองในคลังพัสดุครบถ้วนแล้ว และกำลังเร่งเดินหน้าตรวจสอบอุปกรณ์เน็ตประชารัฐที่ติดตั้งให้ถูกต้องตามสัญญา รวมถึงตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30/10 Mbps (Download/Upload)โดยได้ตรวจสอบคืบหน้ากว่า 40% และคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการเน็ตประชารัฐนั้น มีการติดตั้งที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนคนไทยได้ใช้บริการเน็ตประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด