กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

แชร์ผ่าน facebook

กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (GULF) เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผู้สนใจเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และ โรงไฟฟ้าอุทัย (บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด) นำโดย คุณยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร และ คุณบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คณะพนักงานฯ ให้การต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอุทัย (Gulf JP UT) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายข้อมูลของโรงไฟฟ้าและภาพรวมของบริษัทโดยผู้บริหาร ซึ่งภายหลังจากจบการบรรยาย ผู้บริหารได้ร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการลงทุนในหุ้น GULF (กัลฟ์) ด้วย

           ในช่วงบ่ายคณะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ได้เข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าชมศูนย์ควบคุม เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อนจากตะกอนดินที่ได้จากการผลิตในโรงไฟฟ้าฯ นำไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในรอบโรงไฟฟ้าอุทัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แนวคิด Zero Waste โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างพื้นที่สีเขียว  และขยายการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่ชุมชนโดยรอบต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-12 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2017-04-07 ] คพ.ติวเข้มเครือข่ายประสานงานระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ....


ดูข่าวทั้งหมด