กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

แชร์ผ่าน facebook

กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (GULF) เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผู้สนใจเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และ โรงไฟฟ้าอุทัย (บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด) นำโดย คุณยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร และ คุณบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คณะพนักงานฯ ให้การต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอุทัย (Gulf JP UT) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายข้อมูลของโรงไฟฟ้าและภาพรวมของบริษัทโดยผู้บริหาร ซึ่งภายหลังจากจบการบรรยาย ผู้บริหารได้ร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการลงทุนในหุ้น GULF (กัลฟ์) ด้วย

           ในช่วงบ่ายคณะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ได้เข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าชมศูนย์ควบคุม เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อนจากตะกอนดินที่ได้จากการผลิตในโรงไฟฟ้าฯ นำไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในรอบโรงไฟฟ้าอุทัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แนวคิด Zero Waste โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างพื้นที่สีเขียว  และขยายการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่ชุมชนโดยรอบต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด