กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี

แชร์ผ่าน facebook

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน  หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางปะหัน รับซื้อมันเทศบ้านทับน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัมหรือ 10 ตัน เพื่อนำไปช่วยจำหน่ายผลสดและแปรรูปเป็นขนมหวาน ร่วมช่วยแก้ปัญหามันเทศล้นตลาดและราคาตกต่ำ

        เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2560  นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  นางสุวรรณา   ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หลายภาคส่วนราชการ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มพลังประชารัฐอำเภอบางปะหัน และช่วยซื้อผลิตภัณฑ์มันเทศแปรรูป งานนี้ยิ้มกันทั่วหน้า ชาวประชาสุขใจ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน  นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน น.ส.อรสา เวทวัฒนะ  ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางปะหัน  นายกฤติภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศ ได้รวมพลังกันเป็นกลุ่มพลังประชารัฐ  นำมันเทศสดและมันเทศแปรรูป  มาจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ และผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเร่งระบายผลผลิต ณ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้  ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน  กล่าวว่า ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำบางกุ้ง หมู่ 1-5  ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 69 ราย จึงแจ้งให้ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะหัน ทราบปัญหาความเดือดร้อนว่า  ปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรมันเทศพันธุ์ไข่ หรือพันธุ์อีกา มีปริมาณผลผลิตจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบกับปีนี้ รัฐบาลมีนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร โดยผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำแก้มลิงธรรมชาติ ด้วยวิธีการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาลงทุ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.2560 ทำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านทับน้ำ เกรงว่าจะระบายผลผลิตในไร่มันเทศไม่ทันการปล่อยน้ำ  เพราะจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง  มีพื้นที่ปลูกมันเทศ  จำนวน 598 ไร่ มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,869 ตัน ปริมาณความสามารถในการระบายขายผลผลิต ณ ปัจจุบัน เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 15 ตัน จึงคาดว่าน่าจะมีผลผลิตตกค้างอยู่ในทุ่งบางกุ้ง  ประมาณ 1,200 ตัน หากคิดราคารับซื้อที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม (ปีที่ผ่านมา 12 - 17 บาทต่อกิโลกรัม)  จะส่งผลให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท

        สำหรับในส่วนของอำเภอบางปะหัน ได้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพข้อเท็จจริง นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานงานกับโรงงานและตลาดรับซื้อผลผลิต เพื่อให้ช่วยเร่งเวลาและเพิ่มปริมาณการรับซื้อให้มากขึ้น  เพื่อให้ทันก่อนนโยบายการปล่อยน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง  ในวันที่ 15 ก.ย. 2560

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-22 ] ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ....


- วันที่[2018-07-02 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


ดูข่าวทั้งหมด