อยุธยาน้อมรำลึกปลูกข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง)

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยาน้อมรำลึกปลูกข้าวแปลงนาส่วนพระองค์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เกษตรจังหวัดฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง  วันปลูกข้าวโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง)

           เวลา 11.00 น. วันที่ 25 พ.ค. 58  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีใช้เครื่องยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว “วันปลูกข้าวโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์” (ทุ่งมะขามหย่อง) โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  รองผู้ว่าฯ นายเรวัต  ประสงค์  ปลัดจังหวัดฯ นายสุทน  ภัยธิราช  นอภ.พระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ  เกษตรอำเภอ เกษตรกร ร่วมในพิธีฯ ก่อนการสาธิตหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว  ได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิถีชีวิตชาวนาไทย หุ่นไล่กา  หุ่นเกษตรกร เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ณ บริเวณแปลงนาส่วนพระองค์  ต.บ้านใหม่  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายไพศาล  สังข์มงคล  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า   การจัดงานพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง  ซึ่งเป็นการพระราชดำเนินมาพระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วม ปี 54  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม  2555 เวลา 17.55 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินแปลงนาส่วนพระองค์  พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา  ทุกวันที่ 25 พฤษภาคม  เป็นประจำทุกปี เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะทูลเกล้าถวายพันธุ์ข้าว ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

          นายไพศาล  สังข์มงคล  กล่าวอีกว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ  ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์  ปี 58 โดยวิธีใช้เครื่องหยอดเมล็ด  ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 โดยมีนายทวี  พันธุ์เสือ  เกษตรกร ต.วัดตูม  อ.พระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้ดูแลและเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลติแล้ว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะทูลเกล้าถวายพันธุ์ข้าว  เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย  ซึ่งการสาธิตการแปลูกข้าวโดยวิธีใช้เครื่องหยอดเมล็ด  ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์เพียง 8 กิโลกรัม / ต่อไร่  ภายในกิจกรรมมีการบรรยายความรู้  โดยวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   การปลูกข้าวโดยวิธีใช้เครื่องหยอดเมล็ดและการดูแลรักษา  การบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด