ทกจ.อยุธยา จัดการแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หนุนเด็กและเยาวชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ

แชร์ผ่าน facebook

ทกจ.อยุธยา จัดการแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หนุนเด็กและเยาวชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ

อยุธยาเมืองกรุงเก่า กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการการประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

          เวลา 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน  2563 นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ  หมื่นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กล่าวรายงาน การแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ประจำปี 2563 สำหรับการจัดการแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพจัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา. โดยกรมพลศึกษา  จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ ในส่วนภูมิภาค โดยได้จัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด มีตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 16 อำเภอ อำเภอละ 10 คน  รวมทั้งสิ้น 160 คน  ณ  ลานกิจกรรม ชั้น 2  (ข้างร้านอาหารซิสเลอร์) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

          นางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติกา กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งได้กิจกรรมที่หลากหลาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เป็นอีกิจกรรมที่จัดขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการประกอบกิกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเป็นการสนับสนุน ผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบกิจกรรมนันทนาการต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-14 ] ทกจ.อยุธยา มอบรางวัลทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ....


- วันที่[2020-09-14 ] ทกจ.อยุธยา จัดการแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หนุนเด็กและเยาวชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ....


- วันที่[2020-09-05 ] อยุธยา ระเบิดศึกการแข่งขันกีฬาเทควันโด “Ayutthaya Sports Tourism 2020” หนุนให้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันในระดับประเทศระดับนานาชาติ....


- วันที่[2020-09-03 ] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประกวด “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2020” ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย....


- วันที่[2020-08-23 ] พ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดการแข่งขันกีฬาวิ่ง อยุธยาฮาล์ฟมาราธอน "Ayutthaya Half-Marathon 2020" เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-08-15 ] อยุธยาจัดการแข่งขันกีฬา Ayutthaya Sports Tourism 2020 หลายรายการ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2020 Event 2....


- วันที่[2020-01-12 ] อยุธยา จัดแข่งขันวิ่งผลัดสานสัมพันธ์ “กรุงศรี อยุธยา คิชูน่า เอกิเด้ง 2020” สานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น....


- วันที่[2020-01-03 ] ร.ร.วัดหันตรา จัดแข่งขันกีฬาสี “หันตราเกมส์” เชื่อมความสามัคคีในหมู่นักเรียน....


- วันที่[2019-12-24 ] ทต.ปราสาททอง จัดวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน สมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.บางปะอิน....


ดูข่าวทั้งหมด