สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน เตรียมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ครั้ง ที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

แชร์ผ่าน facebook

สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน  เตรียมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ครั้ง ที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “เซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน –1 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

       เวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางศิรประภา เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิระเดช สมปิตะ ประธานสโมสรฮอนด้ายูเนี่ยน นายธนวัฒน์  ประสงค์เจริญ  เลขาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย  นายอำนาจ บัวเสือ รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นายสมยศ แก้วทับทิม หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย  นายจิรพัฒน์  ขำสุนทร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พาวเวอร์  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “เซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ”  ครั้งที่ 2  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ณ ห้องประชุม Miting Room ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะสกายซ็อปปิ้งเซ็นเตอร์  ฝั่งโรงแรมแอมโปฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

               นางศิรประภา เทศประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนในชาติให้มีสุขภาพดีและมีความสุข เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ประชาชนชาวไทยในประชาคมโลก  การกีฬาและนันทนาการจึงถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาลในทุกประเทศและทุกรัฐบาลโลก รัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการกีฬาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่องการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประสานงานและร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนมีผลเป็นรูปธรรม

          นายวิระเดช สมปิตะ ประธานสโมสรฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมเดี่ยว) และประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมเดี่ยว) การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รายการ “ตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 2  การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “เยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนให้เป็นมาตรฐาน เพื่ออนุรักษ์กีฬาเซปักตะกร้อที่เป็นกีฬาประจำชาติ  เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมในการสร้างส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาเซปักตะกร้อ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเยาวชนทั้งประเทศ มีกิจกรรมการแข่งขันที่สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป สนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา “เมืองมรดกโลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดฯ ตามโครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

           นายวิระเดช สมปิตะ  กล่าวอีกว่า  ประเภทการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน ชาย 3 คน  ประเภททีมเดี่ยว เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี (ชิงถ้วยเกียรติยศ) เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 14 ปี (ชิงถ้วยเกียรติยศ) เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี (ชิงถ้วยเกียรติยศ) เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี (ชิงถ้วยพระราชทาน)  ประเภททีมเดี่ยว  เยาวชนหญิง  อายุไม่เกิน 12 ปี (ชิงถ้วยเกียรติยศ) เยาวชนหญิง  อายุไม่เกิน 14 ปี (ชิงถ้วยเกียรติยศ) เยาวชนหญิง  อายุไม่เกิน 16 ปี (ชิงถ้วยเกียรติยศ)  เยาวชนหญิง  อายุไม่เกิน 18 ปี (ชิงถ้วยพระราชทาน)  จับฉลากแบ่งสายประเภทเยาวชนชาย  อายุไม่เกิน 18 ปี  สาย A  ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต -  โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา – โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  สาย B  ทีมโรงเรียนกีฬานครพนม – วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ – โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี  สาย C  ทีมโรงเรียนอุทัย – โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สาย D  ทีมโรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก – โรงเรียนวัดสรรเพชร – โรงเรียนกีฬาชลบุรี  เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-01-12 ] อยุธยา จัดแข่งขันวิ่งผลัดสานสัมพันธ์ “กรุงศรี อยุธยา คิชูน่า เอกิเด้ง 2020” สานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น....


- วันที่[2020-01-03 ] ร.ร.วัดหันตรา จัดแข่งขันกีฬาสี “หันตราเกมส์” เชื่อมความสามัคคีในหมู่นักเรียน....


- วันที่[2019-12-24 ] ทต.ปราสาททอง จัดวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน สมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.บางปะอิน....


- วันที่[2019-12-17 ] บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดเวทีการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-12-01 ] นักวิ่งนับหมื่น ร่วมวิ่ง “ยูนิค รันนิ่ง อยุธยามาราธอน 2019” วิ่งเพื่อมรดกโลก ปีที่ 10....


- วันที่[2019-12-01 ] ฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-11-22 ] สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน เตรียมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ครั้ง ที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-09-14 ] สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันชักกะเย่อชิงแชมป์เอเชีย 14th Asian Tug of War Indoor Championships Ayutthaya Thailand 2019....


- วันที่[2019-09-09 ] ระเบิดศึกฟุตบอลกระชับมิตร ส่วนราชการ สื่อมวลชน อ่างทอง สานสัมพันธ์ทีมบางปะหันซีเนียร์....


- วันที่[2019-08-25 ] ร.ร.อุทัย จัดวิ่งการกุศล Uthai Mini Marathon สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1....


ดูข่าวทั้งหมด