ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน

แชร์ผ่าน facebook

ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน

อยุธยาเมืองกรุงเก่า ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมSTRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ (การรุกล้ำทางเท้า) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน

         วันที่ 11 ก.ย. 63 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีโค้ช กรรมการชมรม และสมาชิกชมรม  เข้าร่วม พร้อมกันนี้ได้เชิญเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมด้วย เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ (การรุกล้ำทางเท้า) บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์  จนถึงหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

          นายยงยุทธ กฤษดานิรมิต รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้วางแผนการดำเนินการแก้ปัญหาทางเท้า ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีแผนทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ จัดการกับป้ายโฆษณาที่ตั้งรุกล้ำ โดยร้านที่รุกล้ำส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สาธารณะ  และผู้ประกอบการมักอ้างว่าเป็นพื้นที่ทำมาหากิน  ดังนั้น จึงมอบเทศกิจและกองช่างที่รับผิดชอบเจรจากับแม่ค้า แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

          ด้านนายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผู้อำนวยการกองช่าง  กล่าวว่า  ได้เก็บข้อมูลร้านค้าที่รุกล้ำทั้งสองฝั่งถนนมีจำนวน 16 ราย   ส่วนป้ายที่ตั้งกีดขวางการจอดรถ ได้มอบให้เทศกิจรื้อถอนและห้ามติดตั้งป้ายเรียบร้อยแล้ว   นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่าเทศบาลนครฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินการในส่วนนี้แล้วเช่นกัน พร้อมมีแผนขยายเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครฯ รับปากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรม

          ขณะที่ นายพายัพ คชพลายุกต์   กล่าวว่า จากนี้ไปขอความร่วมมือเทศบาลนครฯ เชิญตนเองหรือผู้แทนฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการรุกล้ำทางเท้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอให้วางแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้ถนนศรีสรรเพชญ์  ข้างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นถนนต้นแบบให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-22 ] อยุธยา ร่วมกับกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่....


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


- วันที่[2020-09-17 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ....


- วันที่[2020-09-12 ] ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน....


- วันที่[2020-08-21 ] ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สอดส่องการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง....


- วันที่[2020-08-10 ] อยุธยา เริ่มทยอยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-04 ] นายกเล็กทน.กรุงเก่า เรียกประชุมหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64....


- วันที่[2020-07-29 ] กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ....


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


ดูข่าวทั้งหมด